โครงการอบรมการให้บริการและพัฒนาบุคลิกภาพของนักจัดการยานพาหนะ

เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมการให้บริการและพัฒนาบุคลิกภาพของนักจัดการยานพาหนะ ณ ชลนภารีสอร์ต อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

Read more

ทำไมเราต้องเรียนภาษาอังกฤษ ?

“ทำไมเราต้องเรียนภาษาอังกฤษ ? ก็เพราะภาษาอังกฤษ คือ ‘กุญแจไขความรู้’ ข่าวสาร วิทยาการและองค์ความรู้ใหม่ ๆ กว่าร้อยละ ๘๐ ถูกบันทึกเป็นภาษาอังกฤษ หลายครั้งที่กว่าจะได้รับการแปลเป็นภาษาไทย ความรู้นั้นก็เก่า ตกยุคไปแล้ว . ดังนั้น หากเรารู้ภาษาอังกฤษ เราก็เข้าถึงความรู้ใหม่ได้ก่อน นำมาใช้ประโยชน์ได้ก่อน ต่อยอดได้ก่อน

Read more

เสน่ห์ของนักศึกษาและบัณฑิตราชภัฏ

“เสน่ห์อย่างหนึ่งของนักศึกษาและบัณฑิตราชภัฏ ที่เป็นที่กล่าวขวัญและชื่นชม ก็คือ “TRAINABLE” นั่นคือ การเป็นคนที่ฝึกได้ การเป็นคนที่พัฒนาได้ เราอาจไม่ใช่คนที่เก่งที่สุด แต่เราไม่เคยเป็นน้ำเต็มแก้ว เราไม่เคยเป็นข้าวลีบชูรวง เราถ่อมตน และพร้อมเปิดรับความรู้ใหม่ นี่คือเสน่ห์ที่เราต้องรักษาไว้” : ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 4 มีนาคม 2559

Read more

รู้อะไรบ้างก็สำคัญ แต่ทำอะไรได้บ้างก็สำคัญเช่นกัน

“รู้อะไรบ้างก็สำคัญ แต่ทำอะไรได้บ้างก็สำคัญเช่นกัน . เป็น ‘นักเรียนรู้’ นั้นยอดเยี่ยม แต่เป็น ‘นักปฏิบัติ’ ด้วยก็ยิ่งเยี่ยมยอด . เพราะโลกในทศวรรษหน้านี้ ไม่ได้วัดกันที่คุณรู้อะไรบ้าง แต่วัดกันที่…คุณทำอะไรได้บ้าง” : ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 9 มีนาคม 2559

Read more

อธิการบดี มรส. รับโล่รางวัลสถาบันการศึกษาที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่รองรับ IPv6

เมื่อวันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมรับโล่รางวัลเกียรติคุณสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (33rd WUNCA)” ซึ่งรางวัลดังกล่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

อธิการบดีมรส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีÂ ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรเพื่อเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

Read more