มรส. รับพรปีใหม่จากเจ้าคณะภาค 16 – เจ้าคณะ จ. – ผบก.ภ.จว. สร้างขวัญกำลังใจปฏิบัติงานปี 61

วันนี้(8 มกราคม 2561) ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดี และคุณจารี วาริชกิจกุล เข้ากราบสักการะขอพรปีใหม่ จากพระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค 16 เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง ในโอกาสนี้พระธรรมวิมลโมลี เมตตาให้พรปีใหม่แก่ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ทุกคน พร้อมกล่าวขอให้ทุกคนมีสติ ตั้งจิตระลึกถึงช่วงระยะเวลาในหนึ่งปีที่ผ่านมาได้ทำสิ่งใดไปบ้าง และปีใหม่ที่มาถึงจะต้องทำสิ่งใดบ้าง เพราะวันเวลาแต่ละวันแต่ละคืนนั้นไม่ได้ผ่านพ้นไปเปล่าๆ

จากนั้นเข้ากราบสักการะขอพรปีใหม่จากพระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง ณ วัดท่าไทร ในโอกาสนี้พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เมตตาให้พรปีใหม่ ขออ้างถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยฯ ทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา ที่เข้มแข็งพร้อมปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

ซึ่งในวันเดียวกัน ผศ.สมทรง นุ่มนวล และคุณศุภัจฉรีย์ นวกิจไพฑูรย์ ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าอวยพรปีใหม่และรับพรปีใหม่จาก พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ณ สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ กล่าวอวยพรปีใหม่และกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ดูแล และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่ผ่านมา ภูธรจังหวัดและมหาวิทยาลัยฯ มีความผูกพันเป็นเหมือนพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียง ในส่วนตัวมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่เป็นผู้กำกับการ สภ.ขุนทะเล และยินดีสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยฯทุกกิจกรรม

เทพพิทักษ์ ยศหมึก รายงาน

กฤษพงษ์ แก้วอ่อน ภาพ