มรส.กระชับสัมพันธ์ ร่วมสวัสดีปีใหม่ปีใหม่ ผวจ. – นายกเทศมนตรีฯ จ.สุราษฎร์ฯ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่จาก นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ณ ห้องปฏิบัติงาน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของจังหวัดด้วยดีตลอดมา ขอให้มหาวิทยาลัยฯได้ดำรงเเนนวทางในการเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา สร้างกำลังทางด้านการศึกษาให้กับลูกหลานชาวสุราษฎร์ธานีต่อไป

ต่อจากนั้นคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางไปที่ ห้องปฏิบัติงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่ออวยพรและรับพรปีใหม่จาก นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ในการนี้นายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวอวยพรและขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะสถาบันผู้สร้างฐานกำลังทางด้านปัญญาในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อกลับมาพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะได้สร้างนายกคนนี้ขึ้นมา ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าที่ได้เข้ามาพัฒนาบ้านเกิด ก็ด้วยพลังความรู้จากมหาวิทยาลัยฯ

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

กฤษพงษ์ แก้วอ่อน ภาพ