อธิการบดีมรส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีÂ ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรเพื่อเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ห้องแสดงใหญ่ อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี